Statistika

Broj događanja u organizaciji KUZD

Broj posjetitelja u organizaciji KUZD

Broj najmova u prostoru KUZD

Broj posjetitelja programa u prostoru za vrijeme najmova

Aktivnosti u produkciji Koncertnog ureda Zadar od 01.01. do 30.06.2019

Ukupno događanja: 45